ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ "ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ"

Το μάθημα ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  δεν θα πραγματοποιηθεί την τρίτη 9/4/2024  και ώρα 18:15 - 21:00 λόγω ασθένειας του διδάσκοντα. Η πρόοδος μεταφέρεται για την επόμενη εβδομάδα.