Το μάθημα "Δημόσιες Σχέσεις" εκτάκτως θα πραγματοποιηθεί στις 24-4-2024 ημέρα Τετάρτη (12:15-15:00) αντί στις 15-4-2024 ημέρα Δευτέρα.