ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Το μάθημα ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ με τον κ.Καραβασίλη Ι. ΔΕΝ θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 9/4/2024  και ώρα 18:15 - 21:00 λόγω συμμετοχής του διδάσκοντα σε συνέδριο. Η αναπλήρωση θα γίνει σε συνεννόηση με τους φοιτητές