ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

παρασκευή 5 Απριλίου λήγει η προθεσμία δηλώσεων μαθημάτων. ΠΡΟΣΟΧΗ! να έχετε ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙ τις δηλώσεις σας και να μην είναι στις πρόχειρες.