Παρουσίαση πτυχιακών εργασιών τη Δευτέρα 8-4-2024 και ώρα 12:00

Η παρουσίαση των πτυχιακών εργασιών θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8-4-2024 και ώρα 12:00. Οι φοιτητές που παρουσιάζουν την πτυχιακή τους εργασία θα πρέπει έως τη Πέμπτη 4-4-2024 να καταθέσουν στη Γραμματεία την πτυχιακή τους εργασία σε έντυπη μορφή και 2 στικάκια USB.

Από τη γραμματεία