ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 'ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ"

Το μάθημα "Συμπεριφορά Καταναλωτη" στις 21/03/2024 αναβάλλεται. Η αναπλήρωση του μαθήματος θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27/03/2024 και ώρα 11:15.