Αιτήσεις Συμμετοχής Φοιτητών και Προσωπικού στο Πρόγραμμα Erasmus+ για το χειμερινό εξάμηνο 2024-2025

Καλούνται οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί φοιτητές και υποψήφιοι Διδάκτορες του Δι.Πα.Ε. να συμμετάσχουν στη δράση Κινητικότητας Φοιτητών για Σπουδές, Πρακτική Άσκηση, After Placement, του Προγράμματος Erasmus+ κατά το Χειμερινό Εξάμηνο 2024-2025.
 
Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων: από 18-03-2024 έως 06-04-2024.
 
Στο τέλος της σελίδας επιλέξτε: Πανεπιστημιούπολη Σερρών  -- ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2024-25 
 
Περισσότερες πληροφορίες: 
1. Στην πρόσκληση υποβολής αιτήσεων (επισυνάπτεται)
3. Στον Οδηγό Erasmus του Τμήματος (επισυνάπτεται)