Αναβολή διδασκαλίας του μαθήματος Αγλλικά για ΔΕ ΙΙ, την τριτη 27-02-24

Η διδασκαλία του μαθήματος «Αγγλικά για ΔΕ ΙΙ» , δε θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 27-2-2024.