Αναβολή του μαθήματος "Δημόσιες Σχέσεις" τη Δευτέρα 26-2-2024.

Η διδασκαλία του μαθήματος «Δημόσιες Σχέσεις»_12:15-15:00, δε θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26-2-2024, λόγω προσωπικού κωλύματος του διδάσκοντος.Η Γραμματεία του Τμήματος