Μη πραγματοποίηση της διδασκαλίας των μαθημάτων "Επιχειρησιακή Επικοινωνία" & "Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγ"κ"

Η διδασκαλία των μαθημάτων "Επιχειρησιακή Επικοινωνία" & "Ολοκληρωμένες επικοινωνίες μάρκετινγ"  δεν θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 11.12.2023 και θα να αναπληρωθεί μετά από συνεννόηση του διδάσκοντα με τους φοιτητές.

Από τη Γραμματεία