ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΙΑ Δ.Ε.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ 5-12-2023 ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΙΣ ΩΡΕΣ 12:15 - 14:30  15:30 - 17:00.Ο ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΤΟΥ Μ,ΑΘΗΜΑΤΟΣ