ΟΡΚΩΜΟΣΙΑ ΣΤΙΣ 4-12-2023 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ ΚΑΙ ΩΡΑ 12:00

Η ορκωμοσία του Τμήματος ΟΔΕ ( αποφοιτων των προγραμμάτωνς σπουδών ΤΕΙ  και Πανεπιστημίου) θα πραγματοποιηθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στο Αμφιθέατρο της Πανεπιστημιούπολης Σερρών «Ευαγόρας Παλληκαρίδης».

Οι απόφοιτοι πρέπει να βρίσκονται τουλάχιστον  μία (1) ώρα νωρίτερα  στο Αμφιθέατρο και να έχουν μαζί τους την ακαδημαϊκή ταυτότητα για να την παραδώσουν.

Επισημαίνεται ότι σχετικά με την ορκωμοσία είναι απαραίτητη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή.

Η Γραμματεία του Τμήματος