Πρόσκληση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ο.Δ.Ε.

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων προκηρύσσει επτά (7) θέσεις υποψηφίων διδακτόρων στο χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2023-2024 στα ακόλουθα πεδία έρευνας: 
- Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (1 θέση).
- Επιχειρηματικότητα και Εφοδιαστική Αλυσίδα (1 θέση).
- Βιώσιμη Εφοδιαστική (1 θέση).
- Στρατηγική και Ανταγωνιστικότητα (1 θέση).
- Επιχειρηματικά́ Μοντέλα και Μεθοδολογίες Μοντελοποίησης Πληροφοριακών Συστημάτων (1 θέση).
- Σχεδιασμός Υπηρεσιών σε Κυβερνοφυσικά Συστήματα (1 θέση).
- Επιχειρηματικές/ Πληροφοριακές Αρχιτεκτονικές (1 θέση).
 

Τα γνωστικά πεδία, οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής και οι λεπτομέρειες της υποβολής προτάσεων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής από τους ενδιαφερόμενους υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Τμήματος:

http://ba.ihu.gr/?q=node/460