ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων υλοποιεί από τον Σεπτέμβριο 2011 το νέο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο προσφέρει μαθήματα επιλογής σε 3 κατευθύνσεις:

•    Κατεύθυνση Μάνατζμεντ - Μάρκετινγκ
•    Κατεύθυνση Πληροφορικής & Επιχειρησιακής Έρευνας
•    Κατεύθυνση Οικονομικής & Χρηματοοικονομίας

Κάθε φοιτητής που βρίσκεται μετά το Δ' εξάμηνο των σπουδών του επιλέγει μία από τις 3 κατευθύνσεις σπουδών και παρακολουθεί συνολικά τέσσερα (4) μαθήματα επιλογής από την κατεύθυνση που έχει επιλέξει.

Οι φοιτητές που εγγράφηκαν στο Τμήμα πριν τον Σεπτέμβριο 2011 συνεχίζουν τις σπουδές τους με το νέο πρόγραμμα σπουδών σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις και τις αντιστοιχίσεις μαθημάτων που ισχύουν.