ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙ.ΠΑ.Ε.) ιδρύθηκε με τον Νόμο 4610 (ΦΕΚ Α΄ 70/07-05-2019) ως μετεξέλιξη του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.
 
Αποστολή του Τμήματος είναι η εκπαίδευση των φοιτητών στο γνωστικό πεδίο της επιστήμης της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, και η προετοιμασία τους για μια πετυχημένη επιστημονική, κοινωνική και επαγγελματική πορεία σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα.
 
Το Πρόγραμμα Σπουδών στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων απευθύνεται στους φοιτητές που επιθυμούν να ασχοληθούν με την οργάνωση και τη διαχείριση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και να αναδειχθούν σε επιχειρηματίες, σύμβουλοι ή υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών.
 
Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει τέσσερα έτη μαθημάτων που συνολικά αντιστοιχούν σε 240 διδακτικές μονάδες. Στα πρώτα δύο έτη σπουδών διδάσκονται μαθήματα γενικής υποδομής και μαθήματα ειδικής υποδομής, που είναι υποχρεωτικά για όλους τους φοιτητές. Στο τρίτο έτος σπουδών, οι φοιτητές καλούνται να επιλέξουν την κατεύθυνση σπουδών της εξειδίκευσης τους. Στο πρόγραμμα προσφέρονται οι ακόλουθες επιλογές κατεύθυνσης σπουδών:
 
1. Οικονομική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση.
2. Μάνατζμεντ και Μάρκετινγκ.
3. Πληροφοριακά Συστήματα και Επιχειρησιακή Έρευνα.
 

Δείτε το πρόγραμμα σπουδών :

Το Τμήμα προσφέρει αυτοδύναμα τρία προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών: (α) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA) και (β) το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Φιλοξενίας και Τουρισμού από το ακαδημαϊκό έτος 2010–2011, και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Διοίκηση από το ακαδημαϊκό έτος 2014-15.
 
Ο δικτυακός αυτός τόπος περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τη διάρθρωση του Τμήματος, το ανθρώπινο δυναμικό του, τις υποδομές του, καθώς και τα προγράμματα σπουδών του σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.
 
Ο Πρόεδρος του Τμήματος
Ιορδάνης Κοτζαϊβάζογλου